Arbetsgivarhjälpen Community

Föreningen Arbetsgivarhjälpen är till för företagare som är användare av Arbetsgivarhjälpens handbok. Föreningen är till för dig som arbetsgivare i ditt dagliga ansvar gentemot dina medarbetare för hjälpa dem i deras arbete. Investeringar i arbetsmiljöarbete ger en mer välmående personal och en bättre fungerande arbetsorganisation.

I föreningen kan du få hjälp med:

  • Kontinuerlig uppdatering av arbetsmiljölagen
  • Rehabiliteringsfrågor
  • Omplaceringar vid behov
  • Nätverkande med andra företagare
  • Olika typer av workshops och ledarutveckling
  • Svar på dina frågor inom 24 timmar