Om oss

För framtidens företag

Med våra olika erbjudanden skapar du förutsättningar för en verksamhet där du tar ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Ansvaret för varje individs egen potential tillsammans med en effektiv, strukturerad och god arbetsmiljö, gör ditt företag till en stark aktör på marknaden. En stor del av företagets värde finns hos dina medarbetare så se till att investera i dem, både nu och på lång sikt – det lönar sig…

Arbetsgivarhjälpen AB

Konsulter i arbetsmiljö, hälsa och utveckling

Syftet med vår verksamhet är att skapa kunskap, medvetenhet, utveckling, inspiration och god hälsa hos individer och företag. Målet är att det i sin tur leder till ökad handlingskraft, inspiration och konkurrenskraft i varje företag och hos varje enskild individ.

Vi som jobbar här är:

Marie Lindkvist
Verksamhetsledare, metodansvarig
Socionom, Master i drogepidemiologi
Certifierad coach och organisationsutvecklare
Kognitiv psykoterapeut
Stresspedagog

Josef Doukkali
Vice verksamhetsledare, kommunikationsansvarig
RMI Berghs School of Communication, Art och Information & PR
Stockholms Universitet, Kulturvetarlinjen, konstvetenskap, semiotik, praktisk filosofi

Lars Bolling
Jurist

Maria Åslund
Konsult
Projektledarutbildning, Fornby folkhögskola, Social Service Carlforska skolan Västerås

Michael Rocking
Konsult
Lärarhögskolan, Falun, Rektorsutbildad, erfarenhet av ledarskap och ledarskapsutveckling

Mikael Johnsson
Konsult
Certifierad Senior Practitioner karriärcoach,
Fil. Kand. i beteendevetenskap från Stockholms Universitet

Christer Persson
Konsult
Lärarhögskolan, Falun, Rektorsutbildad, erfarenhet av ledarskap och ledarskapsutveckling

info@arbetsgivarhjalpen.se