Tidigare Uppdrag

Exempel på tidigare uppdrag

 • Mora kommun – föreläsningar om drogproblematik
 • Siljagruppen – konsult angående drogproblematik
 • Försvaret – chefsutveckling, stresshantering
 • Lifesolution –  Rehabilitering
 • Företagslösningar gällande systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Procordia, läkemedelsprojekt, BEDA projektledning.
 • Procordiakoncernen – Utbildning av konsulter som arbetar med psykosociala frågor, stress och beroendeproblematik.
 • Astra – Chefsutbildningar, stödsamtal
 • Mölndals lasarett – Föreläsningar/utbildning, projekt för kvinnor i vården. ”Hur skall vi orka efter 40”
 • YAYBIS, Uppsala – Ansvarig för den psykosociala miljön.
 • Kraft Freia Marabou AB – Stresshantering för chefer, chefsstöd/utveckling, kompetensutveckling för sekreterare, ansvar för preventiva insatser i stressfrågor inom organisationen.
 • Lernia, chefsstöd – Teamutbildning för säljare, konflikthantering.
 • Stockholms Stadsmisson – Utbildning, handledning, ledarskapsutveckling, samtalsutbildning och metodutveckling.
 • SCA – Organisationsutveckling.
 • SSEAH – Undervisning i beroendelära och arbetsmetoder runt dessa problem.
 • Roberts Coffee – Personal/organisationsutveckling.
 • Utbildningsgruppen AB och L’IDEA utvecklingsgrupp – föreläsningsturné under fyra år stress- och beroendeproblematik .
 • Medansvarig i utställningar om läkemedelsberoende, bl.a. Kulturhuset, Stockholm.
 • Delaktighet i många artiklar runt läkemedelsberoende.
 • Aftonbladet Kvinna, artikelserie om stresshantering.
 • Expressen, artikel om utbrändhet.
 • Arrangerat utbildningar i olika behandlingsområden.
 • Arrangör för kultur ”ekoresor” till Himalaya och Kashmir, Indien.
 • Etablering av grafisk verkstad och konsult ”Inhouse” för intern och extern information, still- och rörlig bild. Skandia Försäkringsbolag.
 • Utbildningsmaterial för näringslivet – förebyggande skyddsarbete; brand, haveri och avbrott i produktionslinjen, läkemedelsföretag, kemiska industrier samt kulturinstitutioner, bl a svenska, danska och engelska kungahusen.
 • Reklam- och eventfilmproducent, konsult vid inköp av medieproduktioner, privata näringslivet och statliga institutioner.
 • Samhällsinformation och företagspresentationer – video- och stillbildsarbeten.
 • Samarbete med STIM och SVT Kultur, dokumentärer – musik.
 • Producent – audiovisuella kommunikativa plattformar på Unilever, ”gröna lösningar” ATTA Global Group m fl.
 • Lärare och metodutvecklare på gymnasier samt vuxenutbildningar.

Omdömen från tidigare uppdrag:

Organisationsutveckling
”Föreläsningen, Vill du minska din stress?, blev början till ett genomgripande förändringsarbete för hela vår organisation. Både sälj-  och konsult verksamheten utvecklades och vi gick raskt från 10 till 100 medarbetare.”

VD Arne Lönn, Orbil/Yabis

Erfarenhet från kontroll av Arbetsmiljöverket
Vid besök av Arbetsmiljöverket fick vi ”nedslag” på vårt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarhjälpen – genom Marie Lindkvist åtgärdade vår situation genom den pärm/handbok som hon själv utvecklat efter mångårig erfarenhet inom området
VD Arne Lönn, Orbil/Yabis

Coaching
”Det finns jobbcoacher och det finns jobbcoacher.
Jag har den stora turen att jag fått en jobbcoach.
Hon sprider positivitet utan att bli religiös sektledare.
Hon talar ett språk vi förstår och hon förmedlar möjligheter.
Henne gillar jag massor!!
Det händer mycket just nu och jag försöker hänga med.
Samtidigt måste jag hålla mig på marken, stadigt förankrad med verkligheten.
Tja det var nog allt.”
Carina Deckner


Föreläsning, stresshantering, chefstöd
”Vi har använt Marie i hela koncernen allt från produktion till ledningsnivå…
både som föreläsare och stresshanteringsutbildare.för våra nyckelpersoner och enskild stresshantering då man redan hunnit utveckla utmattning.”

”Jag presenterade Maries arbete vid en HR-konferens i Schweiz då det visat sig att hennes arbete givit positiva mätbara resultat genom minskad sjukfrånvaro och en friskare arbetsmiljö.”
Personalchef, Birgit Jansson KRAFT Sweden


Stressföreläsning / Handledning
”Att höra Marie är både inspirerande och utvecklande. Hon belyser svåra frågor på ett enkelt sätt. Man går därifrån med ökad insikt och själv bokade jag in henne till min personliga handledare.”
Kicki F, Stockholms Stadsmission


Stresshanteringskurs
”Det var en upplevelse att upptäcka att jag själv kunde påverka min situation.”
Kostas, Chaufför Taxi Stockholm