Vår värdegrund

Arbetsgivarhjälpen AB är ett företag som arbetar med integrerade och strategiska insatser inom psykosocial arbetsmiljö.

Vi vänder oss till företag och privatpersoner som vill utveckla en god arbetsmiljö där avsikten är att skapa positiva konsekvenser för både medarbetare och företagets ekonomi, inte minst genomlägre omsättning av personal och färre sjukskrivningar.

Det som inspirerar och driver oss är lusten till utveckling.

Utgångspunkten är att vi människor är mer kraftfulla än vad vi själva är medvetna om.

Vi vill bidra till att medvetandegöra och frigöra den potential som finns. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete där varje medarbetare och arbetsledare får vägledning och hjälp kan vi se de möjligheter som finns för att lägga företagets strategiska pussel. Vi skall fokusera på det starka hos var och en i företaget för att utveckla en positiv plan för framtiden vilket i sin tur leder till ökad handlingskraft och kreativitet hos medarbetaren och företaget.