Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig med:

 • Handbok/manual för lätthanterligt arbete med frågor om psykosocial arbetsmiljö
 • Kartläggning för plan gällande ettårigt arbetsmiljöarbete
 • Organisationsutveckling
 • Rekrytering, karriärscoaching, chefsutveckling
 • Audiovisuella produktioner
 • Personalutveckling inom skolområdet
 • Rehabiliteringsplan/rehabilitering, hjälp vid kontakt med Försäkringskassan
 • Friskvård
 • Stresshantering
 • Qigong och yoga på arbetsplatsen
 • Massage
 • Personlig utveckling genom mental träning
 • Psykoterapi
 • Workshops och föreläsningar avseende psykosocial ohälsa
 • Krishantering
 • Föreläsningar om drogproblematik, alkohol och narkotika, illegala och förskrivna
 • Hjälp vid drogproblematik
 • Konflikthantering
 • Planeringsdagar
 • Behovsstyrda workshops och föreläsningar för ert företag

Kontakta oss för en lösning för just Ert företag

info@arbetsgivarhjalpen.se

telefon: 070 526 53 67