Arbetsgivarhjälpen

Arbetsgivarhjälpen hjälper alla företag med att utvecklas i sitt dagliga ansvar gentemot sina medarbetare.

Många sjukdomar är idag arbetsrelaterade och beräknas kosta samhället 71 miljarder SEK under 2019.

Du vet väl att sedan 31 mars 2016 så har arbetsmiljölagen ändrats och ställer höga krav på att du som arbetsgivare måste arbeta systematiskt och dokumentera arbetsmiljöarbetet.

Vi utbildar, hjälper dig praktiskt med arbetsmiljöplaneringen och det systematiska arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.

Denna investering ger mer välmående personal och minskar sjukskrivningarna.

Vi kan hjälpa dig med lösningen. Investera psykosocialt i dina medarbetare, det kommer att visa sig i balans- och resultaträkningen.